STANJE U JADRANSKOM 3D KUPU NAKON DRUGOG TURNIRA – ISPRAVAK