Dvoransko prvenstvo Republike Hrvatske za djecu do 14 godina, Rijeka
WA 2×18

Poziv 22.03.2015.