Mjere očuvanja radnih mjesta stručnih i drugih osoba / Preporuke Središnjeg državnog ureda za šport