POSTAVLJENO JE 20 + 29 NOVIH REKORDA na WA 900 KRUGOVA