Alen Remar je 9. na 4. SVJETSKOM KUPU u Parizu 2023.