Buden 6., Vavro 30., Markeš 36., a Mihalić 37. na WA svjetskoj rang listi