Europsko prvenstvo za mlade EYC 2024 Ploiesti (ROU), 8. – 13.07.2024.