III. poziv za prijedloge za organizaciju turnira u 2015. godini 08.12.