Kategorizacije sportašima HOO se mogu produljiti do 31.12.2020.