Kategorizacije sportašima HOO se mogu produljiti do 31.08.2021.