Naplata upravnih pristojbi na Zahtjeve za kategorizaciju sportaša 70 kn