Natječaj za sudjelovanje na međunarodnoj izložbi sportske fotografije