Odabrani su reprezentativci za nastup na EP 3D u Mariboru