Plan rada potencijalnih reprezentativaca za nastupajuću sezonu