POZIV NA PRIPREMNA NATJECANJA ZA ODABIR REPREZENTACIJE