Poziv za davanje prijedloga za organizaciju turnira u 2017. godini