Poziv za iskazivanje interesa za seminar stručnog usavršavanja trenera i sportaša