Prijave učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u upisnom roku