Primjena Zakona o pružanju usluga u turizmu na sportske udruge – mišljenje, daje se