Protokol o postupanju i preporuke za zaštitu od vrućine