Računovodstveni i porezni aspekti sportskih organizacija, seminar HOO