Sastanak Izvršnog odbora WAE u Wiesbaden-u od 6.-7. studenog 2021.