Smještaj redovitih studenata – kategoriziranih sportaša u studentski dom