Ukinuta je obveza plaćanja upravnih pristojbi za rješenja o kategorizaciji sportaša