Upis na preddiplomski stručni studij Izobrazba trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu