Upis na Studijski centar za izobrazbu trenera Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu