USKLAĐENJE STATUTA SA ZAKONOM O UDRUGAMA (NN 74/2014)