Sedma je Amanda Mlinarić, a Mario Vavro deveti na Svjetskom prvenstvu u SAD, Yankton 2021 World Archery Championships