Materijali za Redovnu izvještajnu Skupštinu 21.12.2019.