2. sastanak članova Upravnog odbora i Stručnog savjeta za reprezentaciju