Odluka o 50% nižoj cijeni testiranja na COVID-19 (RT-PCR) za sportaše